<rt id="su0y4"><small id="su0y4"></small></rt>
<object id="su0y4"></object>
<sup id="su0y4"></sup>
<samp id="su0y4"></samp>
<object id="su0y4"></object>
<sup id="su0y4"></sup>
<acronym id="su0y4"></acronym>
華人開運網
當前位置: 首頁擇吉黃歷 〉2020年5月14日 星期四
 • 塞穴
 • 斷蟻
 • 結網
 • 馀事勿取
胎神:倉庫床外正東

吉神宜趨

 • 王日

財神位

 • 喜神:正南
 • 福神:正北
 • 財神:西南

公歷 2020年5月14日 星期四 牡牛座 (陽歷)

14

星期四

農歷 二零二零 四月 廿二日 (陰歷)
庚子年 辛巳月 丁巳日
彭祖百忌:丁不剃頭頭必生瘡 已不遠行財物伏藏
 • 破土
 • 安葬
五行:沙中土 建執位

兇煞宜忌

 • 月建
 • 小時
 • 土府
 • 重日
 • 勾陳
 • 陽錯

沖煞

 • 煞東
 • 蛇日沖豬
擇吉老黃歷-黃道吉日擇吉-時辰吉兇
子時 丑時 寅時 卯時 辰時 巳時 午時 未時 申時 酉時 戌時 亥時子時
時刻 00:00-00:59 01:00-02:59 03:00-04:59 05:00-06:59 07:00-08:59 09:00-10:59 11:00-12:59 13:00-14:59 15:00-16:59 17:00-18:59 19:00-20:59 21:00-22:5923:00-23:59
時辰 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥甲子
星神白虎 旬空 地兵 貪狼旬空 三合 玉堂 唐符路空 天賊 大退 進貴不遇 元武 路空 進貴不遇 狗食 司命 傳送日建 天賊 左輔 帝旺天兵 喜神 日祿 青龍天赦 明堂 武曲 金星天刑 六戊 雷兵 六合三合 大進 貴人 長生地應 福德 金匱 功曹日破日破
時宜嫁娶 移徙 開市 安葬祈福 求嗣 訂婚 嫁娶 開市 交易 安床 修造 蓋屋 移徙求嗣 訂婚 嫁娶 修造 入宅 開市 交易 安葬求嗣 訂婚 嫁娶 修造 入宅 開市 交易 安葬作灶 修造赴任 見貴 出行 求財 嫁娶 進人口 移徙 安葬 求嗣祈福 求嗣 訂婚 嫁娶 出行 求財 開市 交易 安床 赴任修造 入宅 安葬 祭祀 祈福 求嗣 齋醮 訂婚 嫁娶 出行訂婚 嫁娶 出行 求財 開市 交易 安床祈福 求嗣 訂婚 嫁娶 出行 求財 開市 交易 安床 祭祀祈福 齋醮 出行 訂婚 嫁娶 修造 移徙 開市 安葬 祭祀
時忌白虎須用 麒麟符制 否則 諸事不宜 赴任 出行 求財 修造 動土赴任 出行 求財祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行赴任 出行 祭祀 祈福 齋醮 開光赴任 出行 祭祀 祈福 齋醮 酬神造船 乘船 祭祀 祈福 齋醮 酬神上梁 蓋屋 入殮赴任 詞訟 祈福 求嗣 乘船日時相沖 諸事不宜日時相沖 諸事不宜
沖煞沖馬沖羊沖猴沖雞沖狗沖豬沖鼠沖牛沖虎沖兔沖龍沖蛇沖馬
煞方煞南煞東煞北煞西煞南煞東煞北煞西煞南煞東煞北煞西煞南
時沖時沖甲午時沖乙未時沖丙申時沖丁酉時沖戊戍時沖己亥時沖庚子時沖辛丑時沖壬寅時沖癸卯時沖甲辰時沖乙巳時沖丙午
播播影院手机版,秋霞在线观看秋经典AV,后宫导航,俺去了新官网婷婷